top of page

Hội Thảo Hệ Sinh Thái
Thương Mại Điện Tử Xuyên Biên Giới 2021

Hội thảo hướng tới các nhà bán hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam với các thông tin cập nhật nhất về thương mại điện tử xuyên biên giới, hành trình xây dựng thương hiệu trên Amazon và các phương án tối ưu hoá vận hành cùng Amazon FBA.

Thời gian: Ngày 23/9/2021 - 24/9/2021
Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Gotowebinar

​Link đăng ký: https://amzn.to/SPNexpo-DigiM
SPN Expo 2021_3.jpg
Day 1.png
Day 2.png

 Nội dung chương trình

bottom of page